Rozmowa z Ryszardem Legutką i Miłowitem Kunińskim o Ośrodku Myśli Politycznej w Krakowie - w Rzeczpopsolitej z 15-16 marca 2003 r.

Interesujący opis Ameryki i różnych punktów widzenia. Ryszard Legutko. Po drugiej stronie Atlantyku. Rzeczpospolita z 1 marca 2003 r.

Ciekawy wywiad z ks. Robertem A. Sirico na stronie prokapitalistycznej na temat wolności ekonomicznej, teologii wyzwolenia i poglądów Papieża na ekonomię.
Ryszard Legutko w Rzeczpospolitej z 31 lipca 2002 roku stawia tezy tyleż oczywiste, co zapomniane. Uniwersytety muszą zarabiać na klasycznej, elitarnej, edukacji. A jednak wykształcenie się opłaca.
Gary M. Quinlivan. Miedzynarodowe korporacje - fakty i mity. Tekst zaangażowany, ale sporo rzeczowych argumentów przeciw antyglobalistom, a przy okazji o warunkach rozwoju, na Stronie Prokapitalistycznej. Kilkanaście punktów wartych namysłu.
RMarka Skousena Ekonomia na jednej stronie  na Stronie Prokapitalistycznej. Kilkanaście punktów wartych namysłu.
Michał Boni w artykule: Co wiruje w Głowach? w Rzeczpopspolitej z 30 kwietnia 2002 r. wytyka demagogię tym razem ... liberalną, która w odróżnieniu od populistycznej może nie jest groźna, ale też ogłupia, a bywa śmieszna.
James L. Payne. Irlandia - dryf od socjalizmu do wolnego rynku. Ciekawy, mało ideologiczny a konkretny tekst na Stronie Prokapitalistycznej.

Centralizacja i pogłębiające się  zróżnicowanie Polski, w wymiarze  produktu krajowego na mieszkańca omawia B. Wyznikiewicz w Rzeczpospolitej z 26.I.2002, a w wymiarze w wymiarze przedsiębiorczość i podatków Wisła Surażska  w Rzeczpospolitej z 22. XI.2001.

Odważny artykuł A. Kowalika w Rzeczpospolitej z 2 listopada 2001 r o proporcjach pomiędzy produkcją a  konsumpcją w Polsce.

Nie tylko o filozofii ale też o edukacji i klasie średniej pisze Ryszard Legutko. Powrót człowieka masowego. Rzeczpospolita z 3 listopada 2001.