Turystyka i GPS

Mapy Polskie i GPS

Kalkulator (FE i FN)

 

Współrzędne

Układy odniesienia

Układ WIG

Układ 1965 i GUGiK80

Układ 1942

Układ 1992

 

BG1925

 

Z czego to wynika

Elipsoidy

Odwzorowania

Sposób 1965/1

Ocena błędu

Inne strefy i układy

 

Mapa stref 1965

Analiza błędu