Wypowiedzi nie publikowane lub krótkie komentarze

Różne

Wspomnienie po śmierci Tadeusz Piekarza  opublikowane na łamach Tygodnika Powszechnego z 13 marca 2005 r.

Pisemne opracowanie wykładu wygłoszonego w Ośrodku Myśli Politycznej w Krakowie, 21 marca 2002 r.

Otwarcie koncertu w 10 rocznicę śmierci Stefana Kisielewskiego. Filharmonia Krakowska, 7 listopada 2001 roku.

 

Gospodarka

Niepublikowana opinia o ustawie dotyczącej winiet, dróg i autostrad.

Tezy wystąpienia na konferencji Instytutu Rozwoju Biznesu. Prezentacja (PowerPoint).

Ewolucja Polityki Przemysłowej w Polsce. Referat wygłoszony na konferencji "Co globalne, co lokalne - konkurencja i konkurencyjność na polskim rynku" zorganizowanej przez Instytut Rozwoju Biznesu. Warszawa, 6 lutego 2002 r.

Niepublikowane pro memoria na temat zamknięcia Elektrowni Jądrowej Żarnowiec, dotyczące nie tylko samej budowy, ale i polityki energetycznej u progu dekady przemian.

Komentarz do programu rządu Millera - Tygodnik Wprost z 10 marca 2002 r