Tadeusz Syryjczyk

Witryna Prywatna             

  Strona Główna Strony GPS

                                                                     Mapy Polskie a GPS

Ostatnia aktualizacja poniedziałek 04 września 2006 00:01 :

Możliwość ściągnięcia spakowanych arkuszy Excel - poniższa tabela, kalkulator i objaśnienia oraz kalkulator  do przeliczania  współrzędnych autorstwa p. Edwarda Zadorskiego: Mapy_Pol_GPS_1_4.zip (61 kb)

Rozwinięcie niektórych objaśnień.

Układ

WIG

1942/3

1942/4

1942/5

1965/1

1965/2

1965/3

1965/4

1965/5

GUGiK-80

1992

Układ

odniesienia

( Dane Mapy )

User

Borowa Góra Bessel'1841

User    Pułkowo 1942  (S-42 Poland) 

Krasowski'1940

WGS84

GRS'80

DX

569, 655

(642-687)

+ 23.7 m

 
DY

34,  22

 (43-139)

- 123.8 m

DZ

502, 444

(387-430)

- 81.8 m

DA

+739.8

- 108.0 m

DF

0.10037483

+0.00480795

Format pozycji /                                                                       Siatka UTM użytk.

Długość geogr.

E022º00.000'

E015º00.000’

E021º00.000’

E027º00.000’

E021º05.000’

E021º30.167’

E017º00.500’

E016º40.333’

E018º57.500’

E019º10.000

E019º00.000’

Skala

+0.9995000

+ 1.0000000

+ 1.0000000

+ 1.0000000

+ 0.9998000

+ 0.9998000

+ 0.9998000

+ 0.9998000

+ 0.9999830

+ 0.9997143

+ 0.9993000

Przesunięcie poziome(FE)

+600000.0

+ 3500000.0

+ 4500000.0

+ 5500000.0

+ 4637000.0

+ 4603000.0

+ 3501000.0

+ 3703000.0

+ 0237000.0

+ 500000

+ 0500000.0

Przesunięcie pionowe(FN)

-5259870.0

+ 0000000.0

+ 0000000.0

+ 0000000.0

- 0142346.0

- 0067766.0

+ 0060542.0

- 0098675.0

- 4700000.0

- 5280338.0

- 5300000.0

Układ odniesienia (Dane mapy, Map Datum) ma wpływ na współrzędne N E oraz prostokątne (UTM użytkownika).

Dla układu WIG wielkości DX, DY i DZ obliczone są na podstawie współrzędnych geodezyjnych punktu przyłożenia Borowa Góra - publikowanych w tym właśnie układzie oraz współrzędnych w WGS84 otrzymanych dzięki uprzejmości kierownika obserwatorium - Dr  Jana Cisaka. Druga liczba to wyniki pomiarów praktycznych Pana Wiesława Kozakiewicza (Patrz BG1925). W nawiasach podane są skrajne wyniki uzyskane z różnych innych pomiarów, pochodzących z rozmaitych źródeł omówionych na stronie BG1925.

Dane dla układu Pułkowo 1942 pochodzą z Instrukcji GUGiK nr G-2.

Format pozycji ma wpływ na współrzędne prostokątne. Dla układów 1942,  1965/5 i 1992  obliczenia wykonywane w odbiorniku GPS są zgodne z definicją odpowiednich odwzorowań (UTM), a parametry pochodzą z urzędowych publikacji GUGiK. W układach WIG, GUGiK-80 oraz 1965/1 - 1965/4  obliczenia w odbiorniku GPS są tylko przybliżeniem odwzorowania QSR stosowanego na mapach. W układzie 1965/1 i błąd z tego tylko powodu na PnZ i PnW skraju strefy dochodzi do 29 m, ale poza tym mieści się w granicach poniżej 25 m. W pozostałych strefach układu 1965 można spodziewać się podobnego błędu. W GUGiK-80 ten błąd na skraju obszaru Polski dochodzi do 175 metrów, a w WIG  może dojść do 375 m!

Przy pomocy kalkulatora można skorygować FE i FN, aby w zadanym punkcie i jego okolicy ten rodzaj błędu ograniczyć do 1-2 m.

Źródła, problemy układu WIG (BG1925) objaśnienia dotyczące układu 1965 i innych,  metoda przyjęta dla układu 1965 oraz GUGiK-80oszacowanie jej błędu, kalkulator obliczający skorygowane przesuniecie poziome i pionowe (FE i FN) oraz mapa stref układu 1965 i błędu - jaki ma miejsce gdy nie skorygujemy FE i FN - w strefie 1965/1 są na osobnych stronach.